March 7, 2018

"תוך כדי מדיטציה, לא נדרש זמן רב להיווכח, שחלק מדעתנו עסוק כל הזמן בהערכה של ההתנסויות שלנו, בהשוואתן להתנסויות אחרות, ובבדיקתן מול  ציפיות וערכים שאנחנו יוצר...

March 7, 2018

"כדי להגיע למה שאינך יודע עליך ללכת בדרך אי הידיעה. 
כדי שיהיה לך מה שאין לך עליך ללכת בדרך הויתור. 
כדי להגיע למה שאינך עליך ללכת בדרך שבה אינך, 
ומה שאינך י...

Please reload

בלוג הדרך
פוסטים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות