March 7, 2018

"כדי להגיע למה שאינך יודע עליך ללכת בדרך אי הידיעה. 
כדי שיהיה לך מה שאין לך עליך ללכת בדרך הויתור. 
כדי להגיע למה שאינך עליך ללכת בדרך שבה אינך, 
ומה שאינך י...

November 6, 2017

"אנחנו לעולם לא יודעים, אם ניפול על הפנים או נשב זקוף"

כשהדברים מתפרקים, ואנחנו על סף משהו שאיננו יודעים מהו, המבחן לכל אחד מאתנו הוא היכולת להישאר על הגדה הזא...

Please reload

בלוג הדרך
פוסטים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

תגיות