Mountain Landscape

אנו חווים אושר בגיבוש הכוונה להיות נדיב,

אנו חווים אושר במעשה הנתינה וכך בהיזכרות בעובדה שהענקנו 
 

שרון זלצברג

תרומה ~ נתינה

המילה דאנא משמעותה, נדיבות או נתינה, היא אחת מאבני הדרך המרכזיות בתרגול הדהרמה
במסורת הבודהיסטית, בת ה2600 שנה.
"בתורתו של הבודהה הדאנא נחווית כעקרון הפועל ביקום עצמו.
השמש נותנת לעץ, העץ נותן את עליו לאדמה, האדמה מזינה את העץ. כל הקיום הוא אקולוגיה אחת גדולה שבה  כל דבר נותן לכל דבר אחר, ולוקח מכל דבר אחר, בה הכל, כל החיים, הם רשת של יחסי גומלין התלויים אהדדי. דבר לא מוחזק או נשמר. אנחנו לא יכולים לדמיין את העץ אומר לעצמו: אני רוצה לשמור את העלים שלי ולא לתת להם ליפול על האדמה, אני רוצה יותר מהם לעצמי. אנחנו ניזונים ובסופו של דבר אחרים ניזונים מאיתנו.
כסף הוא דוגמא או סמל, או סימון לזה שהטבע שלו הוא מחזוריות, תחלופה, זרימה, כמו מים. הוא עובר מאחד לשני ובדרך מאפשר לדברים להתרחש. אבל בסוף אף אחד אינו יכול לקחת אותו איתו וחייבים לתת אותו, בין אם נרצה בכך ובין אם לא."
סטיבן פולדר
כלכלת הלב מזינה אותנו ומאפשרת לנו מגע עם אופן אחר, פתוח יותר של קבלה ונתינה.
כל המופיע באתר, ניתן באופן חופשי, באהבה.
את.ה מוזמנ.ת לקחת חלק במעגל הנתינה והקבלה
ולשלוח תרומה כפי הרצון והיכולת 
כל תרומה (בכל סכום) מתקבלת בהערכה ובהוקרה,
תודה רבה,  
סהר