top of page

מאמר חדש - למה מודעות לבדה אינה מספיקה לחולל את השינוי שאנחנו כל כך רוצים ורוצות?


נתחיל מהסוף...

מודעות לבדה בדרך כלל לא מספיקה לחולל שינוי עומק פסיכולוגיים, אבל היא כן שלב חשוב מאוד בהיכרות עם עצמנו, כמו מיפוי של השטח, כמו לדעת באיזו טופוגרפיה אנחנו הולכים? איפה כוכב הצפון, האם השביל מעגלי או ישר, מתחת לאיזה עץ רענן כדאי לשבת.

אבל אחרי שהתיישבנו במודעות, בדרך כלל לחומרים הפסיכולוגיים העמוקים, מה שנקרא מתחת לקרחון, היא הרבה פעמים לא תספיק כדי לעשות שינוי.


לפעמים פשוט כי יש היספגות-הזדהות עמוקה ואמונה שזה 'אני' ו'ככה זה' ועדיין אין מרחק להתבוננות ועוד יש שלב שלם של הכרה ותיקוף לעבור


פוסטים אחרונים
ארכיון
תגיות
bottom of page