top of page

אפילו האנשים הביקורתיים ביותר בעולם....

"אפילו האנשים הביקורתיים ביותר בעולם, עד כמה שהם פגעו בי ואמללו אותי, לא הצליחו לאמלל אותי במידה שבה אני הצלחתי לאמלל את עצמי בגלל אותו עריץ פנימי. לא משנה מה פעלתי - זה אף פעם לא היה טוב דיו. אפילו אם כולם אמרו: "אג'אהן סומדהו, נתת שיחת דהאמה כה טובה", הרודן הפנימי אמר "לא היית צריך לומר את זה, ואת זה לא אמרת כראוי". וזה היה נמשך כך, אותם דברי גינוי נרגזים של ביקורת ומציאת פגמים, החוזרים על עצמם באופן אין סופי.

ועם זאת, זה רק הרגל, ומרגע ששחררתי את הכרתי מן ההרגל, אין לו עוד דריסת רגל.

אני יודע היטב מה זה, אינני מאמין לכך עוד, ואינני מנסה אפילו להיפטר מזה.

אני יודע רק כיצד לא להמשיך לעסוק בזה ולהניח לזה להתמוסס לתוך השקט."

אג'אהן סומדהו

פוסטים אחרונים
ארכיון
תגיות
bottom of page