top of page

מדיניות הרשמה וביטולים לסדנת לאחוז בעולם ברכות: טבעה של חמלה 

  • פתיחת הסדנה מותנית במינימום משתתפים, במידה והסדנה לא תיפתח דמי הרישום יוחזרו במלואם 

מדיניות ביטולים:

עד שבוע ימים לפני המועד המפגש הראשון  

ניתן לבטל ולקבל החזר כספי מלא. 

לאחר מכן ופחות משבוע למפגש הראשון ניתן לקבל החזר של 50% מדמי הרישום

לאחר המפגש הראשון, אין אפשרות להחזר כספי של דמי הרישום. 

bottom of page