top of page

הדרך היחידה החוצה 

היא פנימה 
 

שלי שרון

Anchor 1

מדיטציות מונחות 

נתיבים לנוכחות מיטיבה
00:00 / 31:03
דמות החמלה האידאלית
00:00 / 28:28
מנוחה עמוקה וחמלה עצמית
00:00 / 30:24
לאפשר לדברים להיות
00:00 / 30:24
מרחב, רכות, נשימה
00:00 / 29:59
מפגש עם החיים
00:00 / 25:41
עדינות, שייכות, הוויה
00:00 / 30:45
מודעות נדיבה
00:00 / 30:33
אי-מדיטציה
00:00 / 28:44
ומדיטציה מונחית loving kindness מטההמתוך מפגשי הקהילה 2020
00:00 / 44:40
תרגול סליחה, מדיטציה מונחית
00:00 / 10:41

שיחות דהרמה ומדיטציות מונחות

כשהדברים מתפרקים - שיחה ומדיטציה מונחית מתוך מפגשי הקהילה 2020
00:00 / 1:14:25
לטפח לב אוהב מעבר לתקווה ולפחד שיחה ומדיטציה מונחית מתוך ריטריט ויפאסנה של תובנה 2018
00:00 / 44:43
תשומת לב לתחושות ויחסינו עם הגוף שיחה ומדיטציה מונחית מתוך ריטריט ויפאסנה של תובנה 2018
00:00 / 46:26
bottom of page