מדיניות פרטיות  - רשימת תפוצה

1.מדיניות הפרטיות רלוונטית לאתר www.saharrokah.co.il בבעלות  סהר רוקח  300166683

2.מדיניות הפרטיות מפרטת את הנהלים של האתר בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר לסהר רוקח באמצעות פרסום ממומן או על ידי המשתמשים באתר או בדפי הנחיתה בבעלותה.

3.מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך במהלך רישום אישי, שימוש בשירותים, או כשאת/ה גולש/ת באתר.

4. סהר רוקח אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו מורה, תומך, אתר או גוף מסחרי.

ב. הצטרפות לרשימות תפוצה

5. בעת הרישום לרשימות התפוצה  יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי ומשפחה, טלפון  ודואר אלקטרוני.

6. יובהר, כי הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך יצירת קשר איתך, ועדכונך בקורסים והפעילויות השונות.

ג. מאגר מידע

7. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של סהר רוקח. 

ד. השימוש במידע

8. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת ליצור קשר עמך.

9. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך  על ידי סהר רוקח יהיה באמצעות הדואר האלקטרוני, סמס, או הטלפון לרבות הודעות המייל היומי ו/או השבועי.

10. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

11. בהצטרפות לדיוור ובמילוי טפסים ליצירת קשר טלפוני והודעות, מסכים המשתתף לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

14. סהר רוקח  לא תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו.

ו. זכות לעיין במידע

15. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

16. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.