רכישת מוצרים דיגיטליים – תקנון

 

רכישות

לאחר ביצוע רכישה של מוצר דיגיטלי תתאפשר גישה אליו באמצעות התחברות לאזור האישי באתר. כל משתמש יכול להתחבר לאזור האישי באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית.

התכנים הדיגיטליים שנרכשו יהיו זמינים באתר למשך שנה, 12 חודשים מרגע ההרשמה.  אלא אם יוחלט ע"י החברה להסיר את התכנים מהאתר, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה תישלח הודעה ללקוח ותתאפשר הורדה של התכנים למחשב האישי של הלקוח טרם מניעת הגישה אליהם דרך האתר.

לא יוענק החזר כספי בשום מקרה.

הגבלת אחריות

מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המרצה. המרצה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ רגשי, פסיכולוגי, טיפולי או אחר ואינם מחליפים טיפול מקצועי או תרופתי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הצרכים הפרטיים של הלקוח ומותאם לצרכיו, אופיו ומצבו האישי.

המרצה אינה מתחייבת מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הרגשי, הנפשי, הבריאותי, הקוגניטיבי  וכיוצ"ב. חלק ניכר מן הקורסים מתבסס על עבודה עצמית של המשתתף, וכן תלוי בנסיבות אובייקטיביות אישיות של כל משתתף וכל אדם בפני עצמו, שלמרצה אין ולא יכולה להיות שליטה עליהן, וככאלו למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המרצה בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמרצה שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לו.