top of page

מדיניות הרשמה לקורס מיינדפולנס פרונטלי - עדכון אחרון אוקטובר 2022

  • פתיחת הקורס מותנה במינימום משתתפים, במידה והקורס לא ייפתח התשלום יוחזר במלואו. 

  • התשלום עבור הקורס הספציפי אליו נרשמת. 

  • אין אפשרות להשלים מפגשים במחזור אחר, במידה של חיסור אפשר להודיע מראש והמנחה תישלח הקלטת אודיו של המפגש. 

  • לאחר התחלת הקורס אין אפשרות להקפאת קורס / העברת קורס לבן משפחה וכיוצא בזה. 

  • אין החזר כספי מלא או חלקי לאחר מועד תחילת הקורס.

 

מדיניות ביטולים: 

  • עד 14 יום ממועד פתיחת הקורס  ניתן לבטל ולקבל החזר כספי מלא.

  • החל מ13 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ואילך יש אפשרות לקבל החזר כספי למעט 400 ש"ח דמי רישום. 

bottom of page