top of page

השכחת"השכחת

איך לא לעשות דבר?

לצפות בטבע שאינו עושה,

בשוליהם של עלים, בפרוות החתולים,

בצורות העננים, בדממת הלבנה?

השכחת כיצד להאזין למוזיקה של הרוח

ולנשימתך הרכה,

הממוססת את המפריד בין פנים לחוץ?

השכחת

שנפשך הטרודה עודה מאוהבת בכוכבים

ומבחינה בכאב שמאחורי עיני הזולת?

התוכל למחול ולאהוב את עצמך

שהרי שאינך אלא מי שאתה

כמו כל זר שתפגוש בדרכך?

בוא, התקרב, חוש בנוח

תן לי להזכיר לך..."


סטיבן פולדר מתוך הספר הנפלא - 'ערות בחיי היומיום'

פוסטים אחרונים
ארכיון
תגיות
bottom of page